ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ

Почетна > Актуелно > ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ
Мај

07

2021

 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАДА НАУМОВИЋ“

БРОЈ: 01- 2142

ДАТУМ: 07.05.2021. године

КРАГУЈЕВАЦ

 

Директор предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац, на основу члана 3.  и  чл. 23. став 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Нада Наумовић“ Крагујевац - Пречишћен текст број: 05-2097 од 01.04.2019. године, дана 07.05.2021. године, расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ

 

 

I           Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац упућује Јавни позив за упис деце у припремни предшколски програму трајању од 4 сата за радну 2021/22 годину за децу рођену у периоду од 01.03.2015. године до 29.02.2016. године.

 

II         ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Пријем деце у припремни предшколски програм – у трајању од 4 сата, врши се на основу Захтева за упис у четворочасовни припремни предшколски програм (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми, на једниственом обрасцу (Образац 2) који подноси родитељ, односно други законски заступник детета (у даљем тексту: родитељ) Предшколској установи „Нада Наумовић“ Крагујевац у периоду од 10. маја до 31. маја 2021. године, у канцеларији бр. 5, у улици Саве Ковачевића број 30. Крагујевац, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 14:00 часова.

 

Уз захтев за упис у четворочасовни припремни предшколски програм – у трајању од 4 сата доставља се:

1.      Извод из матичне књиге рођених (доставља родитељ лично или Установа прибавља по службеној дужности),

2.      Доказ о здравственом прегледу детета и вакциналном статусу детета издат од надлежне здравствене установе.

 

НАПОМЕНА: Подносилац захтева одговара за тачност података унетих у захтев, као и за документацију поднету уз захтев.

 

НАПОМЕНА: Захтев за упис у четворочасовни припремни предшколски програм – у трајању од 4 сата, преузима се на интернет страници ПУ „Нада Наумовић“ (www.nadanaumovic.rs) или у канцеларији бр. 5, у улици Саве Ковачевића број 30. Крагујевац.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

ОСНОВНА ШКОЛА, РАДНА ЈЕДИНИЦА (ВРТИЋ)

 

Деца рођена од 01.03.2015. године

до 29.02.2016. године

1.

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ - Белошевац

2.

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ - Баљковац

3.

ОШ „Драгиша Михајловић“ - Станово

4.

ОШ „Драгиша Михајловић“– Мале Пчелице

5.

ОШ „Наталија Нана Недељковић“ – Велико Поље

6.

ОШ „Наталија Нана Недељковић“ - Грошница

7.

ОШ „Сретен Младеновић“ - Лужнице

8.

ОШ „Сретен Младеновић“ - Десимировац

9.

ОШ „Јован Поповић“ - Шумарице

10.

Вртић „Бамби“

11.

ОШ „Сретен Младеновић“  - Н. Милановац

12.

ОШ „Светозар Марковић“ - Јовановац

13.

Вртић „Полетарац“

14.

ОШ „21. октобар“

15.

ОШ „Радоје Домановић“

16.

ОШ „Јован Поповић“

17.

ОШ „21. октобар“- Рогојевац

18.

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“- Сабанта

19.

ОШ „Сретен Младеновић“ - Јарушице

20.

ОШ „Сретен Младеновић“ - Ресник

21 .

ОШ „Јован Поповић“ - Дивостин

22.

ОШ „Сретен Младеновић“ Церовац

23.

ОШ „Јован Поповић“ Драча

24.

ОШ „21. октобар“Добрача

25.

ОШ „21. октобар“ Каменица

26.

ОШ „Светозар Марковић“ Г. Сабанта

27.

ОШ „Сретен  Младеновић“ Пајазитово

28.

ОШ „Наталија Нана Недељковић“ Вињиште

29.

ОШ „Мирко Јовановић“ – Петровац

30.

ОШ „Сретен Младеновић“ - Опорница

31.

ОШ „Светозар Марковић“ – Велике Пчелице

32.

ОШ „Светозар Марковић“ - Сугубина

 

 

Директор

Милка Симић, с.р.