Одлука о прибављању Уверења Фонда ПИО по службеној дужности

Почетна > Актуелно > Одлука о прибављању Уверења Фонда ПИО по службеној дужности
Март

10

2021

 

ПУ „Нада Наумовић“

ПУ „Ђурђевдан“

Број: 01- 1124

                                                  Број: 01 - 1052

Датум: 10.03.2021. године

Датум: 10.03.2021. године 

Крагујевац

Крагујевац

 

 

 

 

Директор Предшколске установе „Нада Наумовић“ и Директор Предшколске установе „Ђурђевдан“, на основу Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу Нада Наумовић у Крагујевцу број: 05-2097 од 01.04.2019. године - Пречишћен текст и Правилника о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ у Крагујевцу број: 03/1-1748 од 01.04.2019. године - Пречишћен текст, дана 10. марта 2021. године доносе следећу:

 

 

О  Д  Л  У  К  У

 

I           За потребе спровођења Јединственог конкурса за пријем  деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну  2021/22. годину, Предшколска установе „Нада Наумовић“ и Предшколска установа „Ђурђевдан“ прибављаће по службеној дужности Уверење о подацима унетим у матичну евиденцију Фонда ПИО уз потписану изјаву родитеља.

 

II          Образац изјаве се може преузети са званичних интернет страница предшколских установа и града Крагујевца.

III         Ову Одлуку објавити на званичним интернет страницама предшколских установа и града Крагујевца.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Услед тренутне епидемиолошке ситуације на територији града Крагујевца, како би се спречило ширење заразе изазване вирусом COVID-19, директор Предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац и директор Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац донели су Одлуку као у диспозитиву.

 

 

 

Директор ПУ „Нада Наумовић“                   Директор ПУ „Ђурђевдан“                         

Милка Симић с.р.                                                   Сања Јаковљевић с.р.