Јавне набавке

Почетна > Јавне набавке

Информација понуђачима

 
          У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију и позив за подношење понуда са званичне интернет странице Предшколске установе ''Нада Наумовић'' Крагујевац.

         На овај начин ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуде, одлука о додели уговора, обавештење о закљученом уговору, одлука о обустави поступка, обавештење о поднетом захтеву за заштиту права и сл.)

Јавне набавке и конкурсна документација

Назив Формат Величина Преузми
Izmena plana javnih nabavki xlsx 12,82 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Izmena Plana javnih nabavki 1 xlsx 12,23 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Plan javnih nabavki 2024 xlsx 11,23 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Izmena Plana javnih nabavki xlsx 12,87 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Plan javnih nabavki 2023 pdf 836,66 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Izmenjena verzija plana javnih nabavki 4 xlsx 13,83 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Izmenjena verzija plana javnih nabavki 3 xlsx 13,74 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Izmenjena verzija plana javnih nabavki 2 xlsx 13,74 KB Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Plan javnih nabavki 2022 xlsx 12,98 KB Преузми

План јавних набавки 2021 год. измена

Назив Формат Величина Преузми
План јавних набавки 2021 год измена xlsx 12,85 KB Преузми

План јавних набавки за 2021 год. измена

Назив Формат Величина Преузми
План јавних набавки за 2021 год. измена xlsx 12,83 KB Преузми

 План јавних набавки 2021 г

Назив Формат Величина Преузми
План јавних набавки 2021 г xlsx 12,38 KB Преузми

 Јавна набавка бр.1.2.7/20 осигурање имовине

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
обавештење о закљученом уговору doc 89,5 KB Преузми

 Јавна набавка бр.1.2.3/20

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc Преузми

 Јавна набавка бр.1.2.9/20 услуга интернерта

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc Преузми

 јавне набавке бр.1.2.1/20 услуге мобилне телефоније

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc Преузми
Назив Формат Величина Преузми
Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама ПУ "Нада Наумовић" Крагујевац pdf 528,37 KB Преузми

Измена плана јавних набавки за 2020 год.

Назив Формат Величина Преузми
Измена плана јавних набавки за 2020 год. pdf 67,25 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.2.6/20 осигурање возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc Преузми
Oбавештење о закљученом уговору doc Преузми

Јавна набавка бр.1.2.11/20 осигурање деце

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc Преузми
Конкурсна документација doc 443,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 50 KB Преузми
Oбавештење озакљученом уговору doc 32,5 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.1.12/20 потрошни материјал

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc Преузми
Конкурсна документација doc 443,5 KB Преузми
Допунско појашњење конкурсне документације doc Преузми
Измена конкурсне документације docx 27,34 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда doc 24 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc Преузми

Јавна набавка бр.1.1.17/20 опрема за домаћинство -машине за прање посуђа

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc Преузми
конкурсна документација doc 443,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc Преузми

Јавна набавка бр.1.1.2/20 -Средства за хигијену

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 32,5 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.1.18/20 дидактика

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 33 KB Преузми
Конкурсна документација doc 361 KB Преузми
допунско појашњење документације doc Преузми
Измена конкурсне документације docx 27,34 KB Преузми
Обавештење о продижењу рока за подношење понуда doc 24 KB Преузми
Допунско појашњење конкурсне документације doc 25,5 KB Преузми
Измена конкурсне документације docx 22,24 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 32,5 KB Преузми

јавна набавка бр.1.1.10/20 опрњема за вешерај

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда Преузми
конкурсна документација doc 46,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 46,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 25,5 KB Преузми

Јавна набавка 1.1.13/20 опрема за кошење

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 34 KB Преузми
Конкурсна документација doc 34 KB Преузми
Одлука о додели уговбора doc 34 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 34 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.1.5/20 гориво

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 107 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 107 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.2.4/20 сервисирање рачунара

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 81 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 81 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.2.5/20 сервисирање штампача и рециклажа тонера

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Преузми
Обавештење о закљученом уговору Преузми

Јавна набавка 1.2.2/20 услугефиксне телефоније

Назив Формат Величина Преузми
одлука о додели уговора doc 96 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 96 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.1.4/20 електрична енергија

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 82,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 25,5 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.8/20 технички преглед возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 25,5 KB Преузми

Јавна набавка 1.1.11/20 дидактичка средства

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 33 KB Преузми
Конкурсна документација doc 361 KB Преузми
Одлиука о додели уговора doc Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 32,5 KB Преузми

јавна набавка бр.. 1.1.3/20 Канцеларијски материјал

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 89,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора Партија 2 doc 92,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 26,5 KB Преузми

јавна набавка бр.1.1.8/20 гуме и вулканизерске услуге

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора doc 104,5 KB Преузми
odluka o dodeli ugovora doc 88,5 KB Преузми
Обаљвештење о закљученом уговору doc 32,5 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.1.16/20 набавка опрме за вешерај

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 34 KB Преузми
Конкурсна документација docx 147,02 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 46 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 25,5 KB Преузми

Јавана набавка бр.1.1.1/20:  Набавка  добра – намирнице за припремање храна

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде doc 38,5 KB Преузми
Конкурсна документација docx 415,16 KB Преузми
Одлука о додели уговора Партија 1 doc 46,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора Партија 2 doc 53 KB Преузми
Одлика о додели уговора Партија 3 doc 47 KB Преузми
Одлука о додели уговора Партија 4 doc 46,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора Партија5 doc 47 KB Преузми
Oдлука о додели уговора партија 6 doc 47 KB Преузми
Oдлука о додели уговора Партија 7 doc 47 KB Преузми
Oдлука о обустави поступка Партија 8 doc 51 KB Преузми
Обавештење о обустави поступка Партија 8 doc 24 KB Преузми
Позив за подношење понуда Партија 8 doc 34,5 KB Преузми
Конкурсна документација намирнице за припремање хране поновљени поступак Партија8 docx 132,94 KB Преузми
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1 doc 26,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 doc 26 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Партија 4 doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Партија 7 doc 26,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора Партија 8 doc 26,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Партија 3 doc 26 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Партија 6 docx 12,64 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Партија 8 doc 26,5 KB Преузми

Јавна набавка бр1.1.9/20: Набавка добара материјала за посебне намене за потребе Установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 138,51 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 1,41 MB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 1 pdf 141,67 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 2 pdf 145,18 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 3 pdf 137,16 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 4 pdf 141,04 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 5 pdf 138,45 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 6 pdf 138,29 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 7 pdf 138,16 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 1 pdf 138,09 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 2 pdf 138,37 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 3 pdf 138,57 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 4 pdf 138,66 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 5 pdf 138,52 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 6 pdf 140,2 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 7 pdf 137,92 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.12/20: Услуга,  области здравствене заштите над запосленима и здравствене исправности намирница и предмета опште употребе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 140,71 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 1001,96 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 2 pdf 138,25 KB Преузми
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА 1 pdf 139,39 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 1 pdf 140,32 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 2 pdf 138,17 KB Преузми

  Јавна набавка бр. ЈН бр 1.1.1/19: за набавку намирница - хлеб, брашно и прерађевине од житарица

Назив Формат Величина Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА pdf 263,46 KB Преузми
Конкурсна документација - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.1 19 pdf 921,71 KB Преузми
О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА у преговарачком поступку без објављивања позива за поношење понуда - набавка намирница– хлеб, брашно и прерађевине од житарица pdf 303,26 KB Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА pdf 139,17 KB Преузми

Јавна набавнка бр. ЈН 1.2.10/20: Набавка услуга  кoлективног осигурања запослених за потреебе установе.

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде. pdf 140,11 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 825,49 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 825,49 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 825,49 KB Преузми

 Јавна набавка бр. ЈН 1.2.6/19 Набавка услуга  осигурања имовине

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 152,68 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 239,22 KB Преузми

Jавна набавка бр.1.2.14/19:   Набавка услуга  организовања зимовања за децу предшколског узраста на Гочу

Назив Формат Величина Преузми
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА JН бр.1.2.14/19: Набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Гочу pdf 185,51 KB Преузми
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – услуга организоваља зимовања за децу предшколског узраста ЈН бр. 1.2.14/19 pdf 943,82 KB Преузми
О Д Л У К У о закључењу оквирног споразума за набавку услуга организовања зимовања за децу предшколских и старијих васпитних група pdf 147,3 KB Преузми

Jавнa набавкa бр. 1.1.8/19: Рачунарска и сродна опрема

Назив Формат Величина Преузми
Oдлука о додели уговора pdf 157,64 KB Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА pdf 192,13 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.2.3/19: Услуга обезбеђења - ФТО

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 161,83 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 133,01 KB Преузми
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ услуга физичко техничког обезбеђења pdf 293,13 KB Преузми

 Јавна набавка бр. JН бр.1.1.13/19: набавка  добра – машина за прање посуђа са уградњом и обуком запослених 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 140,62 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 800,17 KB Преузми
Измена и допуна конкурсне документације pdf 398,56 KB Преузми
Допунско појашњење конкурсне документације pdf 140,23 KB Преузми
О Д Л У К У о додели уговора за набавку машине за прање посуђа са уградњом и обуком запослених за потребе установе pdf 222,81 KB Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА pdf 196,12 KB Преузми

Јавна набавка Бр. 1.2.10/19: Набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за  потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 280,67 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 625,51 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 141,3 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора pdf 143,13 KB Преузми

Јавна набавка  бр. 1.1.10/19: набавку добара кухињске опреме са уградњом и обуком запослених 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 141,03 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 1,22 MB Преузми
Додатно појашњење pdf 157,66 KB Преузми
Измена конкурсне докуметације pdf 683,81 KB Преузми
Допунскo појашњењe конкурсне документације бр 2 pdf 161,04 KB Преузми
Измена конкурсне докуметације 2 pdf 683,17 KB Преузми
О Д Л У К У о додели уговора за набавку кухињске опреме са уградњом и обуком запослених за потребе установе pdf 332,78 KB Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА pdf 119,52 KB Преузми
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА pdf 197,99 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.1/19: Услуга мобилне телефоније

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 158,07 KB Преузми
Обавештење о закљученом угвору pdf 138,22 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.7/19: услуге осигурања моторних возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 154,49 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 235,76 KB Преузми

Јавна набавка бр.1.1.2/19набавка добарасредстава за одржавање хигијене  

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 409,91 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 748,44 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 142,03 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 141,38 KB Преузми

 Јаван набавка бр. 1.1.8/19:  набавка добара – потрошног материјала за потребе установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 328,61 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 785,19 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 142,12 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 137,69 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.2/19: Телефони - фиксни 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 161,65 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 138,39 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.1.5/19 : Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 170,64 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 137,92 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.5/19: Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 174,69 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 147 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.4/19: Услуга сервисирања рачунара

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 159,6 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 142,82 KB Преузми

 Јавна набавка бр.1.2.13/19: Набавка услуга организовања летовања за децу старијих васпитних група

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 324,47 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 909,49 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 147,22 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 143,53 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.1.3/19: Електрична енергија по партијама  

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 151,99 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 139,01 KB Преузми

Јавна набавка бр. 1.2.12/19 Услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста

Назив Формат Величина Преузми
Конкурсна документација pdf 908,72 KB Преузми
Позив за подношење понуде pdf 328,25 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 198,06 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 142,55 KB Преузми

Јавне набавке бр. 1.1.1/19:  добра – Канцеларијски материјал 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 156,07 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора pdf 214,16 KB Преузми

 Jавне набавке бр. 1.2.8/19: Услуга техничког прегледа

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора pdf 199,29 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 139,02 KB Преузми

 Јавна набавка JН бр.1.1.1/19 -  набавка  добра – намирнице за припремање храна 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 142,51 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 2,07 MB Преузми
Одлука о додели уговора партија 1 pdf 151,98 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 2 pdf 230,18 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 3 pdf 219,46 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 4 pdf 145,9 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 5 pdf 231,06 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 6 pdf 230,3 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 7 pdf 140,44 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 8 pdf 215,06 KB Преузми
Обавштење о закљученом уговору партија 1 pdf 139,58 KB Преузми
Обавштење о закљученом уговору партија 2 pdf 140,13 KB Преузми
Обавштење о закљученом уговору партија 3 pdf 138,77 KB Преузми
Обавштење о закљученом уговору партија 4 pdf 139,81 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.1.11/19 - набавка добара, дидактичка средства

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда pdf 327,74 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 967,46 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 139,57 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 140,65 KB Преузми

 Јавна набавка  бр. 1.1.12/19 – добараматеријал за посебне намене

 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде pdf 138,42 KB Преузми
Конкурсна документација pdf 1,4 MB Преузми
Одлука о додели уговора партија 1. pdf 138,26 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 2 pdf 140,42 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 3 pdf 137,12 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 4 pdf 141,01 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 5 pdf 138,63 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 6 pdf 138,27 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 138 KB Преузми
Јавна набавка ЈН бр. 1.2. 1 1 /1 9 -набавка услуга , из области здравствене заштите над запосленима и здравствене исправности намирница и предмета опште употребе.
 
Назив Формат Величина Преузми
Конкурсна документација pdf 989,85 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 140,25 KB Преузми
Позив за подношење понуде pdf 141,41 KB Преузми
Одлука о додели уговора pdf 139,02 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору pdf 138,14 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.9/19: набавка услуга  кoлективног осигурања запослених за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.2.9/19: набавка услуга кoлективног осигурања запослених за потребе установе pdf 139,87 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.2.9/19: набавка услуга кoлективног осигурања запослених за потребе установе pdf 768,82 KB Преузми

Јаван набавка ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 282,51 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 693,4 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 152,08 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.21/18: набавка добара -опрема уљани радијатори за потреебе установе . pdf 137,75 KB Преузми

Јавна набавка JН бр.1.2.14/18: набавка услуга  организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 185,25 KB Преузми
Конкурсна документација JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 790,84 KB Преузми
Питања и одговори JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 206,04 KB Преузми
Одлука о додели уговора JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 225,92 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору JН бр.1.2.14/18: набавка услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста на Копаонику pdf 143,57 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.6/18: Услуга осигурања имовине

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.6/18: Услуга осигурања имовине pdf 145,16 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору ЈН бр. 1.2.6/18: Услуга осигурања имовине pdf 239,39 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 325,98 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 599,67 KB Преузми
Питања и одговори ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 203,7 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 139,29 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговоур ЈН бр. 1.1.13/18: набавка добара –опрема за спорт pdf 139,63 KB Преузми

Јавне набавке број 1.1.6/18:Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље  

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.6/18:Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 150,97 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговур ЈН бр.1.1.6/18:Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 234,53 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 181,08 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 692,53 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 140,15 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.19/18:набавка добара -опрема за домаћинство за потреебе установе pdf 269,59 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.18/18: набавка добара –дидактичких срестава за потребе установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 328,07 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 579,86 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 139,45 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.1818 набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 140,84 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.3/18: Услуга обезбеђења  ФТО

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.3/18: Услуга обезбеђења ФТО pdf 151,22 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговур ЈН бр. 1.2.3/18: Услуга обезбеђења ФТО pdf 144,23 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр. 404-59/18-XII бр. 1.1.8/18: Нови тонери

Назив Формат Величина Преузми
Одлула о додели уговора ЈН бр. 404-59/18-XII бр. 1.1.8/18: Нови тонери pdf 152,98 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 404-59/18-XII бр. 1.1.8/18: Нови тонери pdf 139,52 KB Преузми

Јавна набавка  ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за  потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 280,75 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 711,42 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 143,14 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр. 1.2.9/18:набавка услуга осигурања деце предшколског узраста за потреебе установе pdf 143,05 KB Преузми

Јавна набавка бр. 404-167/18-XII бр. 1.2.1/18 :Услуга мобилне телефоније

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка бр. 404-167/18-XII бр. 1.2.1/18 :Услуга мобилне телефоније pdf 157,67 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 404-167/18-XII бр. 1.2.1/18 :Услуга мобилне телефоније pdf 138,02 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема  веш машина за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 281,81 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 648,73 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 141,84 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.15/18: набавка добара - опрема веш машина за потребе установе pdf 137,59 KB Преузми

Јавна набавка ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара -опрема за домаћинство  - (судопера,фрижидер, колица за сервирање) за потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара -опрема за домаћинство pdf 281,29 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара -опрема за домаћинство pdf 652,29 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара pdf 147,69 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН Бр. 1.1.10/18:набавка добара pdf 190,83 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 404-123/18-XII 1.2.7/18: Услуга осигурања возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 404-123/18-XII 1.2.7/18: Услуга осигурања возила pdf 173,24 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 404-123/18-XII 1.2.7/18: Услуга осигурања возила pdf 139,88 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.17/18: набавка  добара   дидактичких средстава 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 326,49 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 625,16 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 139,26 KB Преузми
Обавештење о закључивању уговора ЈН бр. 1.1.17/18: набавка добара дидактичких средстава pdf 140,7 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга,  из области здравствене заштите над запосленима

Назив Формат Величина Преузми
Позив за достављање понуде ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 139,93 KB Преузми
Конкурсна докемтација ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 841,11 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 135,14 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.2.15/18:набавка услуга, из области здравствене заштите над запосленима pdf 138,22 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе  

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 328,13 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 784,98 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 142,07 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.11/18: набавка добара – потрошног материјала за потребе установе pdf 137,74 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.2/18:Средства за хигијену

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.2/18:Средства за хигијену pdf 171,68 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр. 1.1.2/18:Средства за хигијену pdf 141,9 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.1.1.3/18: набавка добара гориво

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.3/18: набавка добара гориво pdf 236,45 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.3/18: набавка добара гориво pdf 138,24 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.: 1.2.5/18  Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о дедели уговора ЈН бр.: 1.2.5/18 Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера pdf 172,85 KB Преузми
Обавештење о закључивању уговора ЈН бр.: 1.2.5/18 Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера pdf 145,21 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.2.4/18: Услуга сервисирања рачунара

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.2.4/18: Услуга сервисирања рачунара pdf 171,83 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр. 1.2.4/18: Услуга сервисирања рачунара pdf 141,63 KB Преузми

 Jавнa набавкa JН бр. 1.2.2/18: Телефони - фиксни 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели JН бр. 1.2.2/18: Телефони - фиксни pdf 161,16 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора JН бр. 1.2.2/18: Телефони - фиксни pdf 138,02 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.4/18: Канцеларијски материјал по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.4/18: Канцеларијски материјал по партијама pdf 160,74 KB Преузми
Обавештење о потписивању уговора ЈН бр. 1.1.4/18: Канцеларијски материјал по партијама pdf 138,13 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр. 1.1.3/18 : Електрична енергија по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.3/18 : Електрична енергија по партијама pdf 151,45 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору ЈН бр. 1.1.3/18 : Електрична енергија по партијама pdf 139,12 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понудеЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 322,58 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 774,49 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 156,83 KB Преузми
Обавештење о потпусаном уговору ЈН бр 1.2.12/18: набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста pdf 141,6 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр 1.2.11/18:набавка услуга  организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста 

Назив Формат Величина Преузми
Позива за достављање понуде ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 349,81 KB Преузми
Конкурсна докуметнација ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 784,09 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 159,65 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору ЈН бр 1.2.11/18: набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 143,62 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр.: 1.1.12/18: набавка добара –дидактичких срестава за потребе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр 1.1.12/18:набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 328,48 KB Преузми
Конкурсна докуметација ЈН бр 1.1.12/18: набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 752,55 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр 1.1.12/18: набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 139,23 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговоур ЈН бр 1.1.12/18: набавка добара дидактичких срестава за потребе установе pdf 140,73 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр. 1.1.14/18: добара, материјал за посебне намене

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр: 1.1.14/18 pdf 422,64 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.14/18 pdf 1,4 MB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 1 pdf 137,4 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 2 pdf 142,43 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 3 pdf 141,21 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 4 pdf 142,24 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 5 pdf 138,39 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 6 pdf 138,01 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН 1.1.1418 партија 7 pdf 138,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 1 pdf 137,52 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.14/18 партија 2 pdf 138,11 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 3 pdf 138,18 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 4 pdf 138,39 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 5 pdf 137,94 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 6 pdf 140,01 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.1418 партија 7 pdf 137,46 KB Преузми

Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга набавке намирница за припремање храна  обликована  у осам партија

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 142,64 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 1,97 MB Преузми
Одлука о додели уговора 1 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 146,58 KB Преузми
Одлука о додели уговора 2 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 228,6 KB Преузми
одлука о додели уговора 3 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 215,39 KB Преузми
Одлука о додели уговора 4 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 222,62 KB Преузми
Одлука о доели уговора 5 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 231,74 KB Преузми
Одлука о додели уговора 6 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 232,83 KB Преузми
Одлука о додели уговора 7 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 230,29 KB Преузми
Одлука о додели уговора 8 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 232,31 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 139,85 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 3 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 138,54 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 6 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 138,05 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 139,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 4 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 139,59 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 7 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 143,88 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 5 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 140,02 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 2 Јавна набавка JН бр.1.1.1/18: услуга намирнице за припремање храна обликована у осам партија pdf 140,05 KB Преузми

Јавна набавка  ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга  koлективног осигурања запослених за потреебе установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 140,43 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 722,16 KB Преузми
Обавештење о додељеном уговору .Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 154,04 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.2.8/18 :набавка услуга koлективног осигурања запослених за потреебе установе pdf 138,65 KB Преузми

Јавна набавка ЈН бр:1.2.10/18: набавка услуга  из области здравствене заштите -  здравствени  преглед лица запослених на пословима исхране и неге у јасленим групама и одржавања хигијене у предшколским установама и здравствене исправности намирница и предмета опште употребе, деретизација дезинсекција и дезинфекција за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН:1.2.10/18 pdf 141,31 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН:1.2.10/18 pdf 1,1 MB Преузми
Одлука о додели угобора ЈН:1.2.10/18 pdf 137,07 KB Преузми
Одлука о додели угувора 2 ЈН:1.2.10/18 pdf 139,19 KB Преузми
Одлука о додели уговора 3 ЈН:1.2.10/18 pdf 142,08 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 ЈН:1.2.10/18 pdf 140,26 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 2 ЈН:1.2.10/18 pdf 138,86 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 3 ЈН:1.2.10/18 pdf 138,25 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН  бр. 1.2.6/17 : Услуга осигурања имовине 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр. 1.2.6/17 :Услуга осигурања имовине pdf 169,13 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору Јавна набавка ЈН бр. 1.2.6/17 : Услуга осигурања имовине pdf 138,29 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за  децу предшколског узраста

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 183,12 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 779,14 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 123,89 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 153,96 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.13/17: услуга организовања зимовања за децу предшколског узраста pdf 139,38 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН  бр 1.1.7/17 : Рачунарска и сродна опрема

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр 1.1.7/17: Рачунарска и сродна опрема pdf 154,82 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа 

Назив Формат Величина Преузми
Обавештење о закључењу уговора Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 316,68 KB Преузми
Одлука о додели уговора партија 1 Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 152,91 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 167,07 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 Јавна набавка ЈН 1.1.9/17: Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа pdf 269,66 KB Преузми

Јавна набавка број 1.1.6/17: Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље  

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка број 1.1.6/17: Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 159 KB Преузми
Обавештење о потписивању уговора Јавна набавка број 1.1.6/17: Енергенти за грејање по партијама - прва партија –лако гасно уље pdf 137,88 KB Преузми

Јавна набавка број 1.1.8/17: Гуме за путничка возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка број 1.1.8/17: Гуме за путничка возила pdf 152,62 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка број 1.1.8/17: Гуме за путничка возила pdf 219,41 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 138,83 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 711,4 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 143,33 KB Преузми
Обавештење о потписивању уговора Јавна набавка ЈН бр.1.2.9/17: услуга осигурања деце pdf 137,75 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 182,73 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 601,74 KB Преузми
Измена документација Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 269,06 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 126,1 KB Преузми
Обавештење о додели уговора Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 147,75 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору Јавна набавка ЈН бр.1.1.15/17: опрема за спорт pdf 295,63 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр. 1.2.1/17: Услуга мобилне телефоније 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН бр. 1.2.1/17: Услуга мобилне телефоније pdf 161,62 KB Преузми
Обавештење о потписаном уговору Јавна набавка ЈН бр. 1.2.1/17: Услуга мобилне телефоније pdf 191,58 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 185,5 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 707,03 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 153,58 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора Јавна набавка ЈН 1.1.16/17: Набавкa добра–потрошни материјал – материјал за рад са децом pdf 295,5 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.2.3/17: Услуга обезбеђења -ФТО

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.2.3/17: Услуга обезбеђења -ФТО pdf 158,03 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.2.3/17: Услуга обезбеђења -ФТО pdf 145,69 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра  дидактика за потреебе установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 137,95 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 761,18 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 148,59 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.1.14/17: Набавкa добра дидактика за потреебе установе pdf 295,83 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.2.7/17 : Услуга осигурања возила

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора осигурање возила pdf 146,05 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка број 1.2.7/17 : Услуга осигурања возила pdf 141,44 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина  за потребе установе 

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 139,97 KB Преузми
Конкурсна документација Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 738,17 KB Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 234,02 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка ЈН 1.1.12/17:набавкa добра -кухињска опрема – универзална кухињска машина за потреебе установе pdf 141,18 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.1.2/17 :  Средства за хигијену 

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора средства за хигијену pdf 280,53 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора средства за хигијену pdf 142,52 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.1.5/17 :Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас

Назив Формат Величина Преузми
Обавештење о додели уговора Јавна набавка број 1.1.5/17 :Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас pdf 207,44 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговоур Јавна набавка број 1.1.5/17 :Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас pdf 138,08 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.2.2/17 : Услуга телефони-фиксни

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора Јавна набавка број 1.2.2/17 : Услуга телефони-фиксни pdf 250,98 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка број 1.2.2/17 : Услуга телефони-фиксни pdf 138,89 KB Преузми

 Јавна набавка број 1.2.5/17 : Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора сервис и рециклажа тонера pdf 165,13 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору сервис штампача и рециклажа тонера pdf 145,58 KB Преузми

 Јавне набавк број 404-83/17-XII  број: 1.2.4/17: Услуга сервисирања рачунара

Назив Формат Величина Преузми
Одлука од додели уговора сервис рачунара pdf 165,7 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору сервис рачунара pdf 142,81 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр.1.2.11/17: Услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста pdf 181,42 KB Преузми
Конкурсна документација једнодневни излет pdf 798,42 KB Преузми
Одлука о додели уговора једнодневна ескурзија pdf 276,44 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.11/17 pdf 140,5 KB Преузми

 Јавне набавке ЈН бр 1.1.9/17:Нови тонери (Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора нови тонери pdf 162,94 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора pdf 238,35 KB Преузми

 Jавнa набавке JН бр 1.1.2/17: Електрична енергија по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора JН бр 1.1.2/17 pdf 151,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1.1.2/17 pdf 139,61 KB Преузми

 Јавна набавке број 1.1.3/17: Електрична енергија по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију pdf 151,17 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 1.1.3/17 pdf 139,66 KB Преузми

 Јавне набавке број 1.1.4/17: Канцеларијски материјал по партијама

Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр. 1.1.14/17 pdf 159,78 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр 1.1.4/17 pdf 238,32 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.13/17: Набавка потрошног материјала – материјал за  децу

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.13/17 pdf 137,86 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.13/17 pdf 782,68 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.13/17 pdf 225,62 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.12/17: набавка кухињске опреме  

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.12/17 pdf 140,15 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.12/17 pdf 724,61 KB Преузми
Одлука о додели угоовра ЈН бр.1.1.12/17 pdf 230,68 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр.1.1.12/17 pdf 138,97 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.1/17 : Набавка намирница за припремање хране

Назив Формат Величина Преузми
Позив за понуду ЈН бр.1.1.1/17 pdf 143,63 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.1/17 pdf 1,59 MB Преузми
Одлука о додели партије 1 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 146,06 KB Преузми
Одлука од додели партија 2 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 239,83 KB Преузми
Одлука од додели партија 3 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 221,08 KB Преузми
Одлука од додели партија 4 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 222,41 KB Преузми
Одлука од додели партија 5 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 236,61 KB Преузми
Одлука од додели партија 6 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 241,03 KB Преузми
Одлука од додели партија 7 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 230,54 KB Преузми
Одлука од додели партија 8 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 227,38 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,6 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 1 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 138,44 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 2 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,19 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 3 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,8 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 4 ЈН бр.1.1.1/17 pdf 139,53 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.1.11/17: набавка материјала за посебвне намене

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.1.11/17 pdf 138,68 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.1.11/17 pdf 1,36 MB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.1.11/17 pdf 264,2 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,93 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 1 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,96 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 2 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 136,73 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 3 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 138,56 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора 4 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,9 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 5 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,52 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору 6 ЈН бр.1.1.11/17 pdf 137,56 KB Преузми

 Јавна набавка ЈН бр.1.2.10/17 : Понуда за набавку здравствено инспекцијских услуга

Назив Формат Величина Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.2.10/17 pdf 1,07 MB Преузми
Позив за подношење понуде ЈН бр.1.2.10/17 pdf 139,73 KB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.2.10/17 pdf 264,2 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.2.10/17 pdf 137,93 KB Преузми

 Јавна набавка за набавку кoлективног осигурања запослених  ЈН бр.1.2.8/17

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда за набавку кoлективног осигурања запослених ЈН бр.1.2.8/17 pdf 139,73 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр.1.2.8/17 pdf 1,59 MB Преузми
Одлука о додели уговора ЈН бр.1.2.8/17 doc 50 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.2.8/17 doc 32,5 KB Преузми
Jавнa набавкa бр.1.2.8/16: Hабавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста за потребе установе
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора - набавка услуга организовања летовања за децу предшколског узраста за потребе установе doc 41,5 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.5 : Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора: Гориво-моторни бензин,дизел гориво и течни нафтни гас doc 130,5 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору:ЈН бр.1.1.5 гориво doc 33 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.3/16: Средства за хигијену
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за услугу одржавања хигијене doc 86 KB Преузми
Обавешетење о закљученом уговору:ЈН бр.1.1.3/16 средства за хигијену doc 33 KB Преузми
Јавна набавка број 1.1.1/16: Набавка хране
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за прву партију за храну (предшколске установе) – роба широке потрошње doc 98,5 KB Преузми
Одлука о додели уговора за другу партију за храну (предшколске установе) – млеко и млечни производи doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за четврту партију за храну (предшколске установе) – риба и прерађевине од рибе doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за пету партију за храну (предшколске установе) – свеже воће doc 131 KB Преузми
Одлука о додели уговора за седму партију за храну (предшколске установе) – поврће мрзло и конзервирано doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за осму партију за храну (предшколске установе) – хлеб, брашно и прерађевине од житарица doc 109 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору: ЈН бр.1.1.1/16 намернице за припремање хране doc 66,5 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.10/16: Набавка опреме - усисивачи
Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда - усисивачи doc 32 KB Преузми
Конкурсна документација - усисивачи doc 330 KB Преузми
Измена конкурсне документација - усисивачи doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока - усисивачи doc 22 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара опрема –усисивачи за потребе установе doc 47,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговура: JН бр.1.1.10/16 усисивачи doc 33 KB Преузми
Јавна набавка бр. 1.1.5/16: Набавка електричне енергија
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за парију један jpg 960,88 KB Преузми
Обавештење о закљученом уговору doc 81 KB Преузми
Јавна набавка бр. 1.2.9/16: Организовањe једнодневног излета за децу предшколског узрастa
Назив Формат Величина Преузми
Позива за подношење понуде doc 34,5 KB Преузми
Конкурсна документација doc 307 KB Преузми
Одлука о додели уговора - набавка услуга организовања једнодневног излета за децу предшколског узраста за потребе установе doc 48 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.7/16 :Набавка добара –потрошни материјал – материјал за рад са децом
Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуде doc 24,5 KB Преузми
Конкурсна документација doc 478 KB Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара потрошни материјал –материјал за рад са децом за потребе установе doc 33,5 KB Преузми
Обавештење о задљученом уговору:ЈН бр.1.1.7/16 материјал за рад са децом doc 33 KB Преузми
Јавна набавка бр.1.1.10/16 Набавка опреме моторна косачица и тестера
Назив Формат Величина Преузми
Позива за подношење понуде doc 24,5 KB Преузми
Конкурсна документација - опрама косачица doc 373 KB Преузми
Измена конкурсне документације doc 25,5 KB Преузми
Обавештење о продужењу рока doc Преузми
Одлука о додели уговора набавка добара опрема –моторна косачица и тестера за потребе установе doc 57 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора: ЈН бр.1.1.10/16 моторна косачица и тестера doc 32,5 KB Преузми
jавнa набавкa број 1.1.4 :Канцеларијски материјал по партијама
Назив Формат Величина Преузми
Одлука о додели уговора за партију II doc 98 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију III doc 91 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију IV doc 80 KB Преузми
Одлука о додели уговора за партију V doc 131 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора:набавка добара –канцеларијски материјал за потребе установе doc 58,5 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.1.14 - набавка добара материјала за посебне намене за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 33 KB Преузми
Одлука о додели уговора бр. 1.1.14 doc 140,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 81 KB Преузми
Конкурсна документација doc 1,11 MB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.1.10 Набавка добара, клима уређаја за потребе Установе

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 31,5 KB Преузми
Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.10 doc 323,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 81 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 53 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.2.4 Здравствено инспекцијски преглед запослених

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc 34 KB Преузми
Конкурсна документација doc 523 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 70,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 39 KB Преузми

 Јавна набавка бр. 1.2.5 Колективно осигурање запослених

Назив Формат Величина Преузми
Позив за подношење понуда doc Преузми
Конкурсна документација doc 287 KB Преузми
Одлука о додели уговора doc 67,5 KB Преузми
Обавештење о закључењу уговора doc 32 KB Преузми

Правилник о начину обављања послова Јавне набавке у предшколској установи "Нада Наумовић" Крагујевац 

Назив Формат Величина Преузми
Правилник о начину обављања послова Јавне набавке у предшколској установи "Нада Наумовић" Крагујевац pdf 397,81 KB Преузми